home o mně kontakt

 • životopis
 • Mgr. et MgA. Miroslava Kolářová Šulcová *1981 v Brně

  Studium

  1997 – 2001 Střední škola uměleckých řemesel v Brně obor
                       Vědecká kresba a ilustrace
                       (ak.mal. Pavel Dvorský)

  2002 – 2007 PdF Masarykovy univerzity v Brně obor
                       Vizuální tvorba a výtvarná výchova
                       (ateliéry malba, akční tvorba: Mgr. Petr Kamenic-
                       ký,ateliér ilustrace: Doc. Mgr. Jan Bružeňák)

  2007 – 2009 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně obor
                       Výtvarné umění – konceptuální tendence, ateliér
                       environment (ak. mal. Vladimír Merta)

  Účast na výstavách:

  1999: Výstava ilustrací, areál Vaňkovka, Brno
  2004: Fenomén kniha, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
  2006: Křehké jistoty, Dům pánů z Kunštátu, Brno
  2007: Výstava experimentální kresby, Galerie Lužánky, Brno
  2007: Současná česká ilustrační tvorba, 15.ročník přehlídky,
            Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
  2008: Současná česká ilustrační tvorba (výběr autorů),
            Knihovna Jiřího Mahena v Hodoníně
  2009: Výstava konceptuální tvorby ateliéru environment
            FaVU VUT, Městské divadlo v Brně
  2009: MAG09 Výstava diplomových prací studentů FaVU VUT,
            Galerie Brno, Brno
  2010: Koncept design photo, (společně se Zuzanou Hrivňákovou
            a Ivou Pechmanovou Návojskou), Dům pánů z Lipé, Brno

  Samostatné výstavy:

  2008: Vzpomínky na omezený výhled, Výstava maleb,
            Kavárna Beng, Museum romské kultury v Brně
  2008: Výstava ilustrací, Dům pánů z Lipé, Brno

  Reference, recenze, články:

  2007: Land Art, Příloha časopisu Bedrník 1/2008,
            článek o cyklu Zelené epizody
            www.pavucina-sev.cz
  2008: časpois Envigogika 1/2008 (internet),
            recenze diplomové práce – cyklus Zelené epizody
            www.envigogika.cuni.cz

  Realizace:

  Ilustrace:

  2004: Krakonošovy pohádky, pro Hvězdárnu a planetárium
            Mikuláše Koperníka v Brně.
            2009: kniha Pradědovy pohádky aneb pohádkový cestopis
            do Jeseníků, Omalovánky děda Praděda, pro PORTA DESIGN,
            vydalo: Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
  2009: ilustrace didaktických materiálů a učebnice Vývoj Krajiny
            v České republice (grant Masarykovy univerzity v Brně)

  Grafický design:

  2007: Logo a vizuální styl základních tiskovin a
            reklamních předmětů Železářství Skořepka, Brno
  2007: Logo online prodejce letenek - hviezda.sk
  2009: Logo a vizuální styl tiskovin Mediačního centra, Brno
  2009: design didaktických materiálů a učebnice Vývoj Krajiny